PANIKÁRI - náhradné termíny

Milí naši priaznivci! Len žiadnu paniku! To je hádam najčastejšia a najsprávnejšia výzva, ktorou sa už niekoľko týždňov riadime. Aj vy - aj my! Najradšej by sme sa s vami, milí naši diváci, stretávali vo vašich kultúrnych domoch a zabávali vás. Aj naši Panikári. Hrdinovia z komédie, ktorá nenecháva nikoho na pochybách, že aj v najhorších chvíľach treba problémy riešiť s humorom a vtipom. Oni to vo svojom príbehu urobia a sú napokon úspešní! A takto úspešne zvládneme aj našu situáciu. Spoločne!
Ale máme pre vás aj dobré správy! Máme pre vás NÁHRADNÉ TERMÍNY predstavení PANIKÁRI. Kedy?

BRATISLAVA - streda 30. september 19.00 hod. za 31. marca a 27. apríla - Dom kultúry Ružinov - vstupenky v sieti TICKETPORTAL

POVAŽSKÁ BYSTRICA - štvrtok 8. október 19.00 hod. za 12. marca - Dom kultúry – vstupenky v Turistickej informačná kancelárii Považská Bystrica, Štúrova 5/9 alebo v PX centrum

MARTIN - utorok 13. október 18.00 hod. za 21. apríla - Kino Strojár - vstupenky na e-maile: sestak@slovanet.sk alebo na tel. č.: 0908 / 222 141

DOLNÝ KUBÍN - streda 14. október 19.00 hod. za 22. apríla - Dom kultúry - vstupenky na tel. č.: 0915 / 895 368

SENEC - streda 21. október 19.00 hod. za 23. marca - MsKS, Dom kultúry - vstupenky v kancelárii MsKS, 2. poschodie, Labyrint alebo v pokladni kina, tel. č.: 02 / 4592 34 03, 0911 / 280 603

ŽILINA - Dom odborov - 24. november o 19.00 hod. - vstupenky v sieti TICKETPORTAL

TOPOĽČANY - štvrtok - 10. december 19.00 hod. za 19. mája - Dom kultúry - vstupenky priamo v Dome kultúry

Všetky zakúpené vstupenky automaticky platia na stanovený náhradný termín predstavenia. V prípade, že vám náhradný termín nevyhovuje, žiadajte vrátenie vstupného u predajcu (Ticketportal, Ticket-Art a iní) alebo na mieste či u predajcu, kde ste si vstupenky zakúpili alebo objednali (MsKS, Dom kultúry). Za porozumenie ďakujeme.

Už teraz sa všetci na vás srdečne tešíme!

Vedenie Divadla komédie