Pomôžme si navzájom!

Milí priatelia!
Práve v týchto dňoch sa Divadlo komédie snaží na plné obrátky reštartovať svoje hracie aktivity smerom k zájazdom a odohraným predstaveniam. Nie je to ľahké - ale snažíme sa. Aby sme mohli hrať, pracovať, rozdávať ľuďom, čo vieme najlepšie: radosť, smiech a dobrú náladu.
Ale je tu jedna možnosť, ako si vzájomne pomôcť, aby sme aj naďalej mohli všetci fungovať. Pomôžte nám - vám vašimi 2% z daní. Ak by ste mali vôľu, ochotu a záujem - pomôžme si!
Ďakujeme.
Údaje, potrebné k poukázaniu podielu na dani: Názov: Divadlo komédie, IČO: 36067164, Právna forma: Občianske združenie, Ulica: Silvánska 459/29, Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 84104

S pozdravom
Svetozár Sprušanský
principál Divadla komédie