Zrušené predstavenia

 V súvislosti s výskytom koronavírusu COVID - 19 na Slovensku a vydaným zákazom akýchkoľvek verejných, kultúrnych a športových podujatí (vrátane divadelných predstavení) Ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky Divadlo komédie neodohrá žiadne zo svojich predstavení v čase od 10. marca do 30. apríla 2020.

Predstavenia odohráme v náhradných termínoch, o ktorých budeme divákov včas informovať prostredníctvom webovej stránky (www.divadlokomedie.sk), facebookovej stránky, ako aj na všetkých predajných portáloch a miestach konania predstavení.

Pôvodné vstupenky zostávajú v platnosti alebo po zverejnení náhradných termínov ich budú môcť návštevníci vrátiť v zákonom stanovenej lehote.

Za porozumenie vzniknutej situácie ďakujeme.

 

Vedenie Divadla komédie