SVETOVÝ DEŇ DIVADLA

Aj keď v neradostných časoch pre divadlo, si práve 27. marca divadelníci celého sveta každoročne pripomínajú Svetový deň divadla. Ten vznikol z iniciatívy Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) v roku 1961.
Pri tejto príležitosti divadlá organizujú rôzne podujatia, pričom ich spája Posolstvo k Svetovému dňu divadla, ktoré každý rok napíše iná osobnosť divadla. Prvé posolstvo napísal v roku 1962 francúzsky dramatik a básnik Jean Cocteau. Posolstvo k Svetovému dňu divadla sa prekladá do vyše päťdesiatich jazykov a číta sa pred
predstaveniami po celom svete. Bohužiaľ, tohto roku je to inak. Hľadiská divadiel sú prázdne. Divadelní tvorcovia úpenlivo čakajú na vás, milí diváci! A tak vám chceme aspoň touto cestou sprostredkovať slová autorky tohtoročného Posolstva, ktorou je významná britská divadelná, televízna a filmová herečka Helen Mirren.

„Živé scénické umenia prežívajú ťažké obdobie. Mnohí umelci, technici, umeleckí remeselníci bojujú o prežitie v profesii, ktorá je sama osebe plná neistoty.
Možno práve tá neistota, ktorú vždy poznali, im dáva odvahu a schopnosť vynájsť sa, dôstojne prežiť pandémiu.
Za nových okolností nachádzajú nové vynaliezavé, zábavné a často až dojímavé spôsoby komunikácie. Samozrejme, do veľkej miery vďaka internetu.
Ľudia si rozprávali príbehy, odkedy sú na tejto planéte. Nádherný svet divadla bude žiť tak dlho, ako dlho tu budeme žiť my.
Tvorivý elán dramatikov, scénografov, hercov, tanečníkov, spevákov, hudobníkov, režisérov nikdy nevyhasne a vo veľmi blízkej budúcnosti opäť vytryskne s novou energiou a novým chápaním sveta, ktorý spolu obývame.
Už sa neviem dočkať!“

A my len dodávame: Aj my sa vás, milí diváci, už nevieme dočkať!