ÚSPEŠNÉ PREMÉRY KOMÉDIE KLIMAKTÉRIUM 2...OŠIAĽ MENOPAUZY

Obrovský potlesk, neutíchajúci smiech, standing ovation a skvelá nálada sprevádzali obe premiéry skvelej komédie KLIMAKTÉRIUM 2 alebo ošiaľ menopauzy v DK Ružinov, Bratislava.
Gratulujeme herečkám oboch alternácií Gizke Oňovej, Zuzke Tlučkovej, Ľudmile Lukačíkovej, Dagmar Sanitrovej, Zuzke Vačkovej, Jeanette Švoňavskej, Katke Brychtovej a Daniele Kuffelovej, režisérovi Svetozárovi Sprušanskému, autorke Elžbiete Jodlowskej, ktorá sa premiér zúčastnila i ďalším tvorcom a ďakujeme za fantastický zážitok. Pozývame Vás na reprízy tejto vynikajúcej komédie, plnej trefných bonmotov, pesničiek a dobrej energie.