Novinky

SVETOVÝ DEŇ DIVADLA

Aj keď v neradostných časoch pre divadlo, si práve 27. marca divadelníci celého sveta každoročne pripomínajú Svetový deň divadla. Ten vznikol z iniciatívy Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) v roku 1961.
Pri tejto príležitosti divadlá organizujú rôzne podujatia, pričom ich spája Posolstvo k Svetovému dňu divadla, ktoré každý rok napíše iná osobnosť divadla. Prvé posolstvo napísal v roku 1962 francúzsky dramatik a básnik Jean Cocteau. Posolstvo k Svetovému dňu divadla sa prekladá do vyše päťdesiatich jazykov a číta sa pred
predstaveniami po celom svete. Bohužiaľ, tohto roku je to inak. Hľadiská divadiel sú prázdne. Divadelní tvorcovia úpenlivo čakajú na vás, milí diváci! A tak vám chceme aspoň touto cestou sprostredkovať slová autorky tohtoročného Posolstva, ktorou je významná britská divadelná, televízna a filmová herečka Helen Mirren.

„Živé scénické umenia prežívajú ťažké obdobie. Mnohí umelci, technici, umeleckí remeselníci bojujú o prežitie v profesii, ktorá je sama osebe plná neistoty.
Možno práve tá neistota, ktorú vždy poznali, im dáva odvahu a schopnosť vynájsť sa, dôstojne prežiť pandémiu.
Za nových okolností nachádzajú nové vynaliezavé, zábavné a často až dojímavé spôsoby komunikácie. Samozrejme, do veľkej miery vďaka internetu.
Ľudia si rozprávali príbehy, odkedy sú na tejto planéte. Nádherný svet divadla bude žiť tak dlho, ako dlho tu budeme žiť my.
Tvorivý elán dramatikov, scénografov, hercov, tanečníkov, spevákov, hudobníkov, režisérov nikdy nevyhasne a vo veľmi blízkej budúcnosti opäť vytryskne s novou energiou a novým chápaním sveta, ktorý spolu obývame.
Už sa neviem dočkať!“

A my len dodávame: Aj my sa vás, milí diváci, už nevieme dočkať!
Zobraziť novinku: SVETOVÝ DEŇ DIVADLA

Všetko najlepšie v roku 2021!

Milí priatelia divadla a humoru!
Nemecký teológ Wilhelm Bousset ľudstvu pripomínal: "Humor je najlepšia náplasť na rany života."
Dovoľte mi preto, aby som nám všetkým do celého roku 2021 zaželal veľa zdravia, humoru, pozitívnej energie, šťastia, lásky a dôvery. Aby sme sa mohli reálne spoločne stretávať. Aby sme vám - prostredníctvom množstva predstavení a nových premiér Divadla komédie - mohli prinášať radosť, liečivý smiech a zábavu. Relax, iskrivý vtip a dobrú náladu!
Tajomstvom humoru je prekvapenie! Nech je rok 2021 pre nás všetkých rokom vzájomných úsmevov a dobrých prekvapení! Aby nás v ňom prekvapoval len náš zmysel pre humor. Lebo už rímsky štátnik a dramatik Seneca dobre vedel, že - "Kto nemá zmysel pre humor, je každému na smiech."
Do skorého videnia, milí naši!

Svetozár Sprušanský
principál Divadla komédie
Zobraziť novinku: Všetko najlepšie v roku 2021!

Zrušené predstavenia v novembri!

Milí priatelia, vážení diváci!
Stále platné opatrenia, ako aj ich sprísnenie, nás vedú k rozhodnutiu ZRUŠIŤ všetky predstavenia Divadla komédie
v mesiaci NOVEMBER. Za vzniknuté komplikácie sa vám ospravedlňujeme.
Zložitú situáciu nielen monitorujeme, ale aj aktívne na ňu reagujeme. Sme v kontakte so zriaďovateľmi, zástupcami kultúrnych domov a obecných úradov. Vyvíjame aktivity, aby sme sa mohli čo najskôr s Vami stretnúť a rozdávať radosť, smiech, dobrú náladu. Včas Vás o všetkých nových hracích termínoch budeme informovať na webovej stránke Divadla komédie, ako aj na našich sociálnych sieťach. Tešíme sa na Vás!
Želám vám veľa zdravia a pozitívnej energie!
Svetozár Sprušanský
principál Divadla komédie
Zobraziť novinku: Zrušené predstavenia v novembri!

Októbrové predstavenia sú zrušené

Milí priatelia, vážení diváci! Po prijatí a zverejnení aktuálnych opatrení najvyšších vládnych orgánov a ústredného krízového štábu Slovenskej republiky sme boli nútení prijať rozhodnutie: Divadlo…
Zobraziť novinku: Októbrové predstavenia sú zrušené

Premiéra komédie PI ČAJ, MILÁČIK! je zrušená!

Milí priatelia!
Vzhľadom na aktuálnu situáciu koronavírusu na Slovensku, na platné hygienické a protiepidemiologické opatrenia vydané zodpovednými štátnymi orgánmi, ako aj ekonomickými súvislosťami vzniknutého stavu, vedenie Divadla komédie bolo prinútené ZRUŠIŤ premiéru novej inscenácie komédie PI ČAJ, MILÁČIK!, ktorá sa mala uskutočniť v piatok
25. septembra 2020 o 19.00 hod. v Dome kultúry Ružinov v Bratislave.
Mrzí nás táto situácia. Je nám to veľmi ľúto.
Včas Vám oznámime nové náhradné termíny, kedy sa predpremiéry a premiéra v Dome kultúry Ružinov v Bratislave uskutočnia. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu a ďakujeme za pochopenie.

Svetozár Sprušanský
umelecký riaditeľ
Divadlo komédie
Zobraziť novinku: Premiéra komédie PI ČAJ, MILÁČIK! je zrušená!

Zrušené predstavenie KLIMAKTÉRIUM 16.9.2020

Milí diváci!
V piatok 11.9. popoludní nám bolo telefonicky oznámené, že sa Krízový štáb mesta Bardejov rozhodol zrušiť predstavenie Klimaktérium dňa 16. 9. 2020 v Bardejovských kúpeľoch z preventívnych dôvodov.
Verte, že nám je to veľmi ľúto. Herečky a všetci členovia Divadla komédie sa na vás tešili!
Pokúsime sa už zajtra zverejniť nový termín náhradného predstavenia v Bardejovských kúpeľoch.
Zobraziť novinku: Zrušené predstavenie KLIMAKTÉRIUM 16.9.2020