Novinky

27. MAREC - SVETOVÝ DEŇ DIVADLA

Divadelníci na celom svete oslavujú 27. marca Svetový deň divadla.
Divadlo komédie sa k oslavám pripája a želáme sebe aj našim divákom množstvo kvalitných predstavení, ktoré potešia, zabavia, prinesú oddych i zamyslenie.
Nájdite si čas na prečítanie posolstva, ktoré každý rok prináša iný významný divadelný umelec.
Tento rok sa svojim posolstvom na divadelníkov i Vás divákov obracia egyptská herečka Samiha Ayoub:

Posolstvo k Svetovému dňu divadla (2023) od Samihy Ayoub

Všetkým mojim priateľom a divadelníkom na celom svete,

toto posolstvo vám píšem pri príležitosti Svetového dňa divadla, a hoci ma zaplavuje pocit šťastia z toho, že sa vám môžem prihovoriť, každá čiastočka môjho „ja“ sa chveje pod ťarchou toho, čo nás – divadelných i nedivadelných umelcov – v súčasnosti trápi v dôsledku obrovského tlaku a zmiešaných pocitov zo stavu tohto sveta. Nestabilita je priamym dôsledkom toho, čím dnes náš svet prechádza. Prejavuje sa vo forme konfliktov, vojen a prírodných katastrof, ktoré majú ničivé následky nielen na náš materiálny svet, ale aj na naše duchovno a psychický pokoj.

Dnes sa vám prihováram s pocitom, že celý svet sa stal akýmsi izolovaným ostrovom, akousi loďou, ktorá uniká k obzoru skrytému v hmle, loďou, ktorá rozprestiera svoje plachty a plaví sa bez kapitána, nevidí na obzore nič, čo by ju viedlo, no napriek tomu pokračuje v plavbe v nádeji, že po dlhom putovaní uprostred rozbúreného mora dosiahne bezpečný prístav, ktorý ju prijme.

Náš svet nebol nikdy tak úzko prepojený ako dnes, zároveň však nikdy nebol ani taký nesúrodý a polarizovaný ako dnes. V tomto spočíva dramatický paradox, ktorý nám náš súčasný svet prináša. Napriek tomu, čo všetci vidíme, pokiaľ ide o efektívne šírenie správ a formy modernej komunikácie, ktoré prekračujú všetky geografické hranice, konflikty a napätia, ktorých je dnes svet svedkom, presiahli hranice logického vnímania a vytvorili uprostred tejto zdanlivej konvergencie zásadnú divergenciu, ktorá nás vzďaľuje od skutočnej podstaty ľudskosti v jej najzákladnejšej podobe.

Divadlo je vo svojej pôvodnej podstate čisto ľudským činom, ktorý vychádza z pravej podstaty ľudstva, ktorou je život. Slovami veľkého priekopníka Konstantina Stanislavského: „Nikdy nechoďte do divadla s blatom na nohách. Prach a špinu nechajte vonku. Svoje drobné starosti, hádky, malicherné problémy s oblečením – veci, ktoré vám ničia život a odvádzajú pozornosť od vášho umenia – to všetko nechajte za dverami.“ Keď vystupujeme na javisko, vystupujeme naň len s jedným životom, životom pre jednu ľudskú bytosť, ale tento život má veľkú schopnosť deliť sa, reprodukovať sa, aby sa nakoniec premenil na mnoho životov, ktoré vysielame do sveta, aby ožili, rozkvitli a šírili svoju vôňu medzi ostatných.

To, čo robíme v divadelnom svete ako dramaturgovia, režiséri, herci, scénografi, básnici, hudobníci, choreografi a technici, všetci bez výnimky, je aktom vytvárania života, ktorý neexistoval predtým, ako sme sa postavili na javisko. Tento život si zaslúži starostlivú ruku, ktorá ho drží, milujúcu hruď, ktorá ho objíma, láskavé srdce, ktoré s ním súcití, a triezvu myseľ, ktorá mu poskytuje dôvody na to, aby mohol pokračovať a prežiť.

Nebudem preháňať, keď poviem, že to, čo robíme na javisku, je aktom samotného života a jeho vytvorenia z ničoho, z prázdna. Je to ako horiaci uhlík, ktorý žiari v tme, osvetľuje temnotu noci a zohrieva jej chlad. My sme tí, ktorí dávajú životu jeho nádheru. My sme tí, ktorí ho stelesňujú. My sme tí, ktorí ho robia živým a zmysluplným. A my sme tí, ktorí poskytujú dôvody na jeho pochopenie. My sme tí, ktorí používajú svetlo umenia, aby čelili temnote ľahostajnosti a extrémizmu. My sme tí, ktorí prijímajú učenie o živote, aby sa vo svete mohol život ďalej šíriť. Na to vynakladáme všetko to úsilie, čas, pot, slzy, krv a nervy, všetko, čo musíme urobiť, aby sme dosiahli toto vznešené posolstvo, bránili hodnoty pravdy, dobra a krásy a skutočne mohli veriť tomu, že život si zaslúži byť žitý.

Dnes sa vám prihováram nielen preto, že chcem hovoriť, či dokonca oslavovať divadlo, „praotca všetkých umení“ počas jeho svetového dňa. Chcem vás skôr vyzvať, aby sme sa všetci spoločne postavili, ruka v ruke a plece pri pleci, aby sme kričali z plných pľúc, tak, ako sme zvyknutí na javiskách našich divadiel, a aby naše slová zneli so všetkou silou, aby sme prebudili svedomie celého sveta v hľadaní stratenej podstaty ľudskosti. Aby sme hľadali slobodného, tolerantného, milujúceho, súcitného, jemného a prijímajúceho človeka. A aby ste odmietli tento odporný obraz brutality, rasizmu, krvavých konfliktov, jednostranného myslenia a extrémizmu. Ľudia kráčajú po tejto zemi a stoja pod touto oblohou už celé tisícky rokov a budú tu aj naďalej. Preto vytiahnite nohy z bahna vojen a krvavých konfliktov a nechajte ich za dverami javiska. Možno sa naša ľudskosť, ktorá sa zahalila pochybnosťami, opäť stane kategorickou istotou, vďaka ktorej budeme všetci skutočne oprávnení byť hrdí na to, že sme ľudia, bratia a sestry.

Poslaním nás divadelníkov, nositeľov pochodne osvietenia, je od prvého vystúpenia prvého herca na prvom javisku stáť v čele konfrontácie so všetkým, čo je škaredé, krvavé a neľudské. Konfrontujeme to s tým, čo je krásne, čisté a ľudské. My, a nikto iný, máme schopnosť šíriť život. Šírme ho spoločne v záujme jedného sveta a jedného ľudstva.

Samiha Ayoub, egyptská herečka

Egyptská herečka, narodená v káhirskej štvrti Šubra. V roku 1953 získala titul na Vyššom inštitúte dramatických umení, kde ju učil dramatik Zaki Tulaimat. Počas svojej umeleckej kariéry na javisku účinkovala v približne 170 divadelných hrách, medzi nimi Raba'a Al-Adawiya, Sekkat Al-Salamah, Krv na závesoch Kaaby, Agha Memnon či Kaukazský kriedový kruh. Hoci sa vo svojej kariére sústredila predovšetkým na divadelné diela, účinkovala aj vo filme a televízii. Preslávila sa vďaka úlohám vo viacerých filmoch, napríklad Krajina pokrytectva, Úsvit islamu, So šťastím, Medzi ruinami, a v televízii hrala v mnohých významných produkciách, z ktorých najvýznamnejšie sú Zatúlané svetlo, Čas ruží, Amira v Abdeene alebo Al-Masrawiya. Je držiteľkou ocenení a vyznamenaní od viacerých prezidentov, vrátane Gamala Abdela Násira a Anwara Sadata, ale aj sýrskeho prezidenta Háfeza al-Assada či francúzskeho prezidenta Giscarda d’Estainga.
Zobraziť novinku: 27. MAREC - SVETOVÝ DEŇ DIVADLA

ROK V ZNAMENÍ ENERGIE

Drahí priatelia divadla a kolegovia!
Začína sa nám rok 2023.
Odvšadiaľ a od všetkých počúvam, že bude draho.
A že to bude rok vzácny na energie.
Všetkým želám, aby rok 2023 bol plný našej nezdolnej energie a chuti do života.
Aby z nás všetkých sálalo porozumenie, vzájomná tolerancia a radosť.
Aby sme čo najmenej energie spotrebovali na boj s hlúposťou, závisťou a zlobou.
Aby nás pri srdci hriala láska, srdečnosť a úprimná prajnosť.
Aby vysokú cenu nestratilo naše pevné zdravie.
Aby sme mali po okraj naplnené zásobníky nášho optimizmu a dobrej nálady.
A k tomu chce svojimi predstaveniami, humorom, smiechom, plánmi, premiérovým prekvapením - a hlavne - pozitívnou energiou - prispieť aj Divadlo komédie!
Nech máme na to všetko dosť energie!

Svetozár Sprušanský
principál Divadla komédie
Zobraziť novinku: ROK V ZNAMENÍ ENERGIE

AKÝ BOL ROK 2022 DIVADLA KOMÉDIE

Milí naši divadelní priatelia!
Končí sa rok 2022. Bol plný výdychov a nádychov. Očakávaní a prekvapení, ale aj radosti a nádeje. Vydýchli sme si - dúfajme, že natrvalo - s postupným odznievaním pandémie. V nemom úžase sme vydýchli a opäť sa nadýchli pri smutnej správe o vojnovom konflikte neďaleko nás. Začali sme "bojovať" s ekonomickými a psychologickými dôsledkami vzniknutej situácie na Slovensku, ale predovšetkým so zlou náladou medzi ľuďmi. A to "našimi zbraňami": smiechom, pozitívnou energiou, radosťou a krásou. Teda - divadlom.
Opätovne sme sa nadýchli a od marca sme začali postupne hrávať. V roku 2022 Divadlo komédie odohralo celkovo 82 predstavení. Svojich divákov sme potešili nielen v Bratislave - predovšetkým na našej domovskej scéne: v Dome kultúry Ružinov - ale aj v Bytči, Bardejove, Starej Ľubovni, Svidníku, Krompachoch, Kysuckom Novom Meste, Detve, Rimavskej Sobote, Trnave, Starej Turej, Hnúšti, Sobranciach, Trebišove, Rožňave, Šahách, Banskej Štiavnici, Veľkom Krtíši, Nemšovej, Ilave, Martine, Hrnčiarovciach nad Parnou, Komjaticiach, Považskej Bystrici, Partizánskom, Košiciach, Prešove, Michalovciach, Stropkove, Radošine, Púchove, Smoleniciach, Bojniciach, na Sliači, v Spišskej Novej Vsi, Hybiach, Cíferi, Novom Meste nad Váhom, Malackách, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Senci, Tlmačoch, Bánovciach nad Bebravou, Galante, Sládkovičove, Svätom Juri, Nitre, Šúrovciach a v Slovenskej Ľupči. Niekde sme dokonca vystúpili aj dva - tri krát.
V septembri sme sa znova výrazne nadýchli a po dvojročnom viacnásobnom odklade sme slávnostne odpremiérovali našu najnovšiu komédiu - burlesku z divadelného zákulisia Pi čaj, miláčik. Aj s ňou sme sa vydali za vďačnými divákmi po Slovensku. Vydýchli sme si a potešili zároveň, keď sme zistili, že inscenácia je publikom nadšene prijímaná a stáva sa z nej jeden z hitov Divadla komédie.
Touto cestou sa chcem čo najúprimnejšie poďakovať všetkým našim divákom za ich návštevu na predstaveniach Divadla komédie. Za ich priazeň, pozitívne odozvy a srdečné reakcie počas a po predstaveniach. Veľmi si to ceníme a už teraz sa na vás tešíme v roku nadchádzajúcom! Veľké poďakovanie patrí mojim najbližším kolegom z divadla: všetkým hercom, tvorcom, technickým a organizačným zložkám divadla. Ale aj všetkým spolupracovníkom divadla, organizátorom kultúrnych podujatí, pracovníkom obecných úradov a kultúrnych zariadení po celom Slovensku. Viem, že to v dnešných časoch a ekonomickej situácii nemáte ľahké! O to viac si vážime vašu prácu, nadšenie a chuť prinášať ľuďom na Slovensku kultúru a umelecké zážitky.
Bez vás všetkých by Divadlo komédie nemohlo existovať. Nemohlo by podstupovať kolobeh neustálych nádychov a výdychov. Nemohlo by plynulo dýchať - a tým naplno ŽIŤ! Nemohlo by rozdávať ľuďom radosť zo života!
Ešte raz: Ďakujem!
A prajem nám všetkým jeden veľký nááááádych! 

Svetozár Sprušanský
principál Divadla komédie
Zobraziť novinku: AKÝ BOL ROK 2022 DIVADLA KOMÉDIE

Premiéra komédie PI ČAJ, MILÁČIK!

Je potešujúce odštartovať novú divadelnú sezónu 2022 / 2023 novou premiérou. Už tento štvrtok, 22. septembra o 19.00 hod. v Dome kultúry Ružinov v Bratislave, po dvojročnej pandemickej prestávke, vstúpi na repertoár Divadla komédie inscenácia PI ČAJ, MILÁČIK!
Vtipný pohľad kľúčovou dierkou do divadelného zákulisia, prípravy a vzniku predstavenia. Neuveriteľne humorné poodhalenie typických divadelných vzťahov jeho aktérov: hercov, režisérov, technikov, garderóby...
Tešíme sa na našich prvých divákov v mnohých slovenských mestách už v mesiacoch október a november. V Bratislave je do konca kalendárneho roka naplánované už len jedno predstavenie: 2. decembra 2022. Vstupenky si môžete kúpiť v sieti Ticketportal.
Na javisku sa v alternáciách predstavia: Dávid Hartl, Zuzana Tlučková, Karin Olasová, Peter Kočiš, Jana Lieskovská, Pavol Plevčík, Lucia Lapišáková, Martin Kaprálik, Přemek Boublík, Miroslava Drínová, Katarína Ivanková a Tibor Halada.
Tak, ako je to s tým divadlom v skutočnosti?! Dozviete sa viac, než by ste chceli a vedeli si predstaviť. Ak sa chcete dobre zabaviť, ste všetci srdečne vítaní.
Zobraziť novinku: Premiéra komédie PI ČAJ, MILÁČIK!

Divadlo komédie štartuje siedmu sezónu!

Milí diváci!
Verím, že bez obmedzení a iných "patálií" Divadlo komédie odštartuje a úspešne naplní svoju siedmu divadelnú sezónu 2022/2023.
Predovšetkým sa tešíme na vás, milí naši diváci a priaznivci. Na vás, ktorí ste naši pravidelní návštevníci, ale aj ktorí ste nás "objavili" len teraz - možno aj náhodne. Všetci ste srdečne vítaní na predstaveniach Divadla komédie! Vy, ktorí máte radi dobrú zábavu, smiech, pohodu, humor. V mestách, mestečkách, obciach po celom Slovensku, v Bratislave v Dome kultúry Ružinov, na festivaloch či iných spoločenských slávnostiach.
Uplynulé dni a mesiace boli v znamení neistoty a strachu. Priznajme si to - ešte aj sú! Stále počúvame, čo sa na nás valí.
A možno naozaj realita bude tvrdá a ešte bolestivejšia. Ale my žijeme tu a teraz! Ak danú realitu nedokážeme zmeniť, nepodľahnime jej. Prekonajme strach a nepriazeň osudu tým, že sa negatívnej energii vzoprieme a nevzdáme to.
SKÚSME NAPLNO ŽIŤ! Zbavme sa zlej nálady! Porazme strach! Spoločne. Vzájomným stretávaním sa, odovzdávaním si pozitívnej energie..
Nám všetkým želám veľa zdravia, šťastia, vnútorného pokoja a harmónie. Aby sme sa čo najčastejšie stretávali a prežili nádherné chvíle v príjemnej spoločnosti divadelnej Thálie.

Svetozár Sprušanský
principál Divadla komédie
Zobraziť novinku: Divadlo komédie štartuje siedmu sezónu!

Pomôžme si navzájom!

Milí priatelia!
Práve v týchto dňoch sa Divadlo komédie snaží na plné obrátky reštartovať svoje hracie aktivity smerom k zájazdom a odohraným predstaveniam. Nie je to ľahké - ale snažíme sa. Aby sme mohli hrať, pracovať, rozdávať ľuďom, čo vieme najlepšie: radosť, smiech a dobrú náladu.
Ale je tu jedna možnosť, ako si vzájomne pomôcť, aby sme aj naďalej mohli všetci fungovať. Pomôžte nám - vám vašimi 2% z daní. Ak by ste mali vôľu, ochotu a záujem - pomôžme si!
Ďakujeme.
Údaje, potrebné k poukázaniu podielu na dani: Názov: Divadlo komédie, IČO: 36067164, Právna forma: Občianske združenie, Ulica: Silvánska 459/29, Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 84104

S pozdravom
Svetozár Sprušanský
principál Divadla komédie
Zobraziť novinku: Pomôžme si navzájom!